keskiviikko 22. helmikuuta 2012

The Bore, or Sweet William

The Dancing Master 1679

Alkuperäinen ohje
Honour to the Presence. Lead up all a D. forward and back, that again.

Then the first Cu. turn both hands once round, then cast off and meet below, while the 2. Cu. lead up and turn S. first Cu. clap hands right and lefr, and cast up into their own places, while the 2. Cu. lead down and turn S. at the same time. This end the first Strain of the Tune, which is to be played but once over.

To the second Strain of the Tune, the first Cu. cross over and meet below, while the 2. Cu. turning right hands oce round, then all four clap hands, first the right, then the left, with your contrary we. Next all four take hands and go half round, then part, holding the contrary wo. by the hand, going two or three steps back, all four set to your own we. then the first Cu. cast off into the second's place, while the second Cu. turn up in the middle half round into their own places.

Huomioita tanssista
Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: AB

Tanssissa on ennen varsinaista toistuvaa kuviota aloituskuvio, joka tanssitan vain kerran läpi. Lisäksi Playfordin kirjassa musiikkia on 16 tahtia johon kuviot eivät yksinkertaisesti mahdu, tai ne täytyy tehdä todella nopeassa tahdissa. Anne Dayen rekonstruktio ja Broadside Bandin musiikki on modifioitu neljän viimeisen tahdin kertauksella hivenen pidemmäksi.

Rekonstruktio

A
Tervehditään seuruetta, tervehditään omaa paria
A
Double eteenpäin, double taaksepäin. Sama uudestaan.

A
1-2 A-pari kierros ympäri molemmista käsistä pitäen
3-4 A-pari cast off B-parin paikalle, B-pari lead up ja pyörähdys (herra vasemmalle, daami oikealle)
5-6 A pari taputukset: yhteen, oikeat, yhteen, vasemmat
7-8 A-pari cast up takaisin omille paikoilleen, B-pari lead down ja pyörähdys (herra oikelle, daami vasemmalle)

B
1-2 A-pari vaihtaa paikka ja kiertää B-parin alapuolelle samalla kun B-pari pyörähtää kokonaisen kierroksen oikean käden (swing-)otteella A-parin paikalle
3-4 Contraryn kanssa taputukset: yhteen, oikeat, yhteen, vasemmat
5-7 Muodostetaan piiri, joka pyörii puoli kierrosta
8 Irti oman kädestä, mutta ei contraryn, peruutetaan "two or three steps" säilyttäen rintamasuunta kohti omaa paria (mieluiten three steps, koska jos two, niin tulee ylimääräinen painonvaihto; hätätapauksessa demi-coupékin riittänee)
9-10 Balancét oikea ja vasen omalle parille
11-12 A-pari cast off B-parin paikalle, B-pari ottaa toisiaan molemmista käsistä ja pyörii puoli kierrosta A-parin paikalle

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti