maanantai 29. huhtikuuta 2019

First Set of Quadrilles

Edward Payne: Payne's Quadrilles 1815
James Paine: Paine of Almacks Quadrilles 1815

Katrillisarja neljälle parille neliössä. Kuvio muodostetaan siten että ensimmäinen pari asettuu lähimmäs muusikoita, selkä présenceen. Heistä katsottuna oikealla on toinen pari, vastapäätä kolmas ja heistä vasemmalle neljäs. Kuvio täytetään tässä järjestyksessä.

1800-luvun alun katrillia tanssitaan etenevällä chassélla.

Le Pantalon

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: A BACA BACA
Tanssia johtavat ensin ensimmäinen ja kolmas pari, kertauksella toinen ja neljäs.

A
1 - 8 Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Chaîne anglaise
1 - 8 Ketjukättely neliössä.  Vastinparille oikea käsi, omalle vasen, vastinparille oikea, omalle vasen.

A
Balancé et les mains
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa

C
Chaîne des dames
1 - 8 Daamien kättely. Daamit vaihtavat paikkaa ojentaen oikeat kädet toisilleen, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa vieraan herran kanssa, vasemmat kädet. Daamit vaihtavat paikkaa uudestaan keskenään, oikeat kädet, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa oman parin kanssa, vasemmat kädet.

A
Demi-promenade et chaîne anglaise
1 - 4 Puolikas promenadi: eturistiote parin kanssa (vasen käsi vasempaan käteen, oikea oikeaan), herra johdattaa daamin vastapäiselle paikalle vastapäivään kiertäen.
5 - 8 Puolikas ketjukättely takaisin omalle paikalle: vastinparille oikea käsi, omalle vasen.

L'Eté

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABBA BBA BBA BBA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
En avant et traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

B
Balancé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé) ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa takaisin vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

A
Balancé et les mains
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa, rintamasuunta pariin päin: kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

La Poule

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: ABACA BACA BACA BACA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Traversé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra vaihtavat paikkaa, oikeat kädet koskettaen ja...
5 - 8 ...vaihtavat heti uudelleen paikkaa, nyt vasemmat kädet, jäävät kuvion keskelle irrottamatta käsiotetta. Ojentavat oikean käden parille joka tarttuu siihen omalle oikeallaan muodostaen nelirivin jossa tanssijat ovat vuorotellen eri suuntiin

A
Demi-balancé à quatre, demi-promenade
1 - 4 Nelirivissä neljä balancéta alkaen oikealle (huom. tanssijat katsovat eri suuntiin, kaikki aloittavat omalle oikealle), viimeisen balancén aikana rivin päät kääntyvät katsomaan samaan suuntaan parinsa kanssa.
5 - 8 Johtopari ja heidän vastinparinsa puolikas promenadi: eturistiote parin kanssa (vasen käsi vasempaan käteen, oikea oikeaan), herra johdattaa daamin vastapäiselle paikalle myötäpäivään kiertäen. Yksi pareista tekee tavanomaisen puolikkaan promenadin, joka kaartaa paikoilleen. Toinen pareista tekee promenadin melko suoraan ja kääntyy katsomaan kuviota.

C
En avant et dos-à-dos
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...tekevät dos-à-dos'n, palaten omalle paikalleen

A
En avant quatre et chaîne anglaise
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa etenevät kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...puolikas chaîne anglaise takaisin omalle paikalle: vastinparille oikea käsi, omalle vasen.

La Trenis

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABACDA BACDA BACDA BACDA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Chaîne des dames
1 - 8 Daamien kättely. Daamit vaihtavat paikkaa ojentaen oikeat kädet toisilleen, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa vieraan herran kanssa, vasemmat kädet. Daamit vaihtavat paikkaa uudestaan keskenään, oikeat kädet, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa oman parin kanssa, vasemmat kädet.

A
Balancé et la main
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Oikean käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa

C
En avant deux  et la dame traverse
1 - 4 Johtopari etenee kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 menevät uudestaan keskelle, herra peruuttaa takaisin ja daami jatkaa eteenpäin päätyen vastapäisen herran vasemmalle puolelle

D
Les deux dames traversent
1 - 2 Johtoparin ja heidän vastinparinsa daamit menevät kumpikin kuvion toiselle puolelle, johtoparin herra lähtee etenemään suoraan eteenpäin.
3 - 4 Daamit vaihtavat puolia johtoparin paikalla, ohittaen vasemmalta (oikeat olat), johtoparin herra etenee vastapäisen herran luokse.
5 Daamit lähtevät takaisin kuvion poikki, nyt eri puolilla; johtoparin herra lähtee peruuttamaan paikalleen.
6 Daamit tervehtivät toisiaan pienellä niiauksella kuvion keskellä; johtoparin herra peruuttaa edelleen (mahdollisesti daamien välistä).
7 - 8 Daamit palaavat omille paikoilleen, ohittaen oikealta (vasemmat olat); johtoparin herra peruuttaa paikalleen.

A
Balancé et la main
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Oikean käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

La Pastourelle

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABACDA BACDA BACDA BACDA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
En avant deux et la dame traverse
1 - 4 Johtopari etenee kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 menevät uudestaan keskelle, herra peruuttaa takaisin ja daami jatkaa eteenpäin päätyen vastapäisen herran vasemmalle puolelle

C
En avant trois
1 - 4 Vastinparin herra ottaa kumpaakin vieressään olevaa daamia kädessä, ja he tanssivat kolmirivissä eteenpäin ja peruuttavat takaisin
5 - 8 Kolmirivi uudelleen eteen ja taakse

D
Le cavalier seul
Johtoparin herra tanssii yksin. Hän joko improvisoi tai tanssii eteen ja taakse, kuten kolmirivi edellä.

A
Rond et chaîne anglaise
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa muodostavat piirin, joka tanssii myötäpäivään puoli kierrosta. Herrat johdattavat parinsa suoraan piiristä vastakkaisille paikoille.
5 - 8 Puoli kierrosta ketjukättelyä takaisin omille paikoille: vastinparille oikea, omalle vasen käsi.


La Finale

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: AABCDEA  ABCDEA  ABCDEA ABCDEAA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

A
Chassé croisé et re-chassé
Kaikki vaihtavat parinsa kanssa paikkaa kylki edellä, herrat takaa ja daamit edestä (chassé, jeté assemblé), kaksi balancéta. Kaikki palaavat kylki edellä omalle paikalle, herrat edelleen takaa (chassé, jeté assemblé) ja kaksi balancéta kohti omaa paria.

Seuraavaksi johtopari ja heidän vastinparinsa tanssivat L'Étén kuvion läpi seuraavan 24 tahdin aikana, eli:

B
En avant et traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

C
Balancé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé) ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa takaisin vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

D
Balancé et les mains
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa, rintamasuunta pariin päin: kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

E
Moulinet des dames
Kaikkien daamien tähti:
1 - 4 Oikeat kädet, suunnan vaihto
5 - 8 Vasemmat kädet, ei pureta kuviota

A
Demi-balancé à huit et tour de main
1 - 4 Daamit, edelleen vasemmat kädet yhdessä, tarttuvat oikealla kädellä parinsa oikeaan käteen. Herrat katsovat nyt eri suuntaan kuin daamit. Kaikki neljä balancéta, alkaen oikealle.
5 - 8 Moulinet puretaan mutta irrottamatta käsiotetta parin kanssa kaikki menevät pyörien myötäpäivään omille paikoille.

ABCDEA (x3)
Seuraavilla kerroilla tanssia johtavat vuorollaan 3., 2. ja 4. daami: chassé croisée, L'Étén kuvio, daamien moulinet ja parin kanssa paikoilleen.

A
Kun jokainen daami on johtanut kuvion kerran, tanssitaan lopuksi vielä alun chassé croisé.

maanantai 4. maaliskuuta 2019

Tanssiohjelma: For Friends and Lovers of Literature

Tämän vuoden tanssiohjelma jakautuu tasan barokin ajan seuratanssien kahden aarreaitan kesken: englantilaisen The Dancing Master -kokoelman eri painosten 1600-luvun puolivälistä 1700-luvun alkuun ja ranskalaisen Raoul Auger Feuillet’n Recueil de contredanses -kokoelman vuodelta 1706. Tanssikirjallisuuden klassikkoja! Tavallaan L’Amusette palaa myös juurilleen tutulla ohjelmistolla, sillä näitäkin tansseja nupullaan oleva Tampereen société harjoitteli jo alkumetreillään 2011.

"Ohje" tanssin nimen vieressä on linkki ohjeeseen tässä blogissa (tai historiallisten tanssien Wikissä). "Video" on linkki L'Amusetten demonstraatioon tai muuhun videoon YouTubessa. Osa tansseista harjoitellaan iltapäivän tanssipajassa. Jokainen tanssi kerrataan illalla sanallisesti ennen tanssia ja tanssimestari muistuttaa tanssin aikana kuvioista.

*

This year the dance program is divided between two treasure troves of Baroque ballroom dance: various editions of The Dancing Master from mid-17th to early 18th centuries and Recueil de contredanses by Raoul Auger Feuillet from 1706. Dance literature classics! In a way L’Amusette goes back to their roots with a selection of familiar dances, many of which were danced at the early stages of the Tampere société already in 2011.

"Ohje" next to the name of the dance is a link to a written instruction in Finnish. "Video" is a link to demonstration by L'Amusette or other video of the dance on YouTube. A selection of the dances will be rehearsed at the afternoon workshop before the ball. In the evening, each dance will be talked through before and called during dancing.

I
Epping Forest ohje - video
Jack’s Maggot ohje - video
-
La Bacante ohje - video
La Jalousie ohje - video

II
Gathering Peascods ohje - video
Hole in the Wall ohje - video
-
Le Menuet du Chévalier ohje - video
Jeanne Qui Saute ohje - video

III
Jenny Pluck Pears ohje - video
The Indian Queen ohje - video
-
La Bonne Amitié ohje - video
Le Pistolet ohje - video

torstai 18. lokakuuta 2018

La Bale Hollandoise

Kotiljonki neljälle parille neliössä.


Baron Fredrik Åkerhielms Dansbok, 1785

Alkuperäinen ohje
St. R. 

Pr. pa. dansa kring et hwarf, men stanna med ryggarna inåt på samma sida, paret til höger gjöra det samma, men stadna efter första paret, 3dje och 4de paren äfwen så, men stadna efter hwarandra;

Alla Cavaljererne avancera til wänster och Damerne til höger och gjöra P. de R. så in emot hwarandra på samma sätt;

Cavaljererne promenerar till wänster och Damerne till höger, men efter hwarandra, då första paret avancerar up igen til sitt ställe, de andra paren stadna i linea bakom hwarandra, sedan gjöras kors af 4 up til och 4 neder til, då hwar tager sin Moitié och dansar om en gång.

Slut.

Musiikki on kuusijakoinen
Rakenne: AA BB CCC B


Rekonstruktio

A Säkeistö, ensimmäisessä kertauksessa kaikkien piiri (Le Grand Rond). Kotiljongin muut säkeistöt ovat yhden käden pyörintä, kahden käden pyörintä, naisten tähti, miesten tähti, naisten piiri, miesten piiri, pyörintä allemande-otteessa ja uudelleen Le Grand Rond.

B
1 - 4 Ykköspari tanssii molemmista käsistä kiinni pitäen puolitoista kierrosta, päätyy katsomaan présenceen, proper
5 - 8 Kakkospari tanssii molemmista käsistä kiinni pitäen suurinpiirtein kierroksen, päätyy ykkösparin taakse katsomaan présenceen, proper.

B
Kolmaspari ja nelospari tanssivat vuorollaan kierroksen ja liittyvät parijonoon.

C
1 - 2 Kaikki menevät kylki edellä poispäin parista (herrat vasemmalle ja daamit oikealle, esim 2 x chassé ja assemblé)
3 - 4 Kaikki pas de rigaudon

C
1 - 2 Kaikki menevät kylki edellä takaisin parin viereen
3 - 4 Ykköspari cast off ja tiukka kaarros alas, muut parit seuraavat

C
Ykköspari kääntyy ylös ja palaa takaisin parijonoon, katsomaan présenceen, muuta parit seuraavat

B
1 - 4 Ykköspari ja kakkospari keskenään, kolmospari ja nelospari keskenään: Oikean käden tähti.
5 - 8 Kaikki tanssivat oman parin kanssa molemmista käsistä kiinni pitäen koko kierroksen, liikkuvat samalla omille paikoilleen.

tiistai 11. syyskuuta 2018

Amore Baroccon tanssiaisten lunttilappu 22.9.2018

Diskreetti muistikirja Amore Baroccon Barokkitanssiaisten ohjeista 22.9.2018. Tanssit on listattu aakkosjärjestyksessä. Tanssin nimen alla on linkki kirjalliseen ohjeeseen (joko tähän blogiin tai historiallisten tanssien wikiin) sekä linkki YouTube -videoon (joko L'Amusetten demonstraatio tai muu video).

La Bacchante
Ohje
Video

La Bourée d'Achille
Ohje
Video

Epping Forest
Ohje
Video

La Gavotte du Roy
Ohje
Video

Indian Queen
Ohje
Video

L'Italiene
Ohje
Video

La Jalousie
Ohje
Video

Jenny Pluck Pears

Ohje
Video

Le Marinier
Ohje 
Video

Le Pistolet

Ohje
Video

La Savoye
Ohje
Video

Subligny's Minuet
Ohje
Video

Upon a Summer’s Day

Ohje
Video Huom. Videolla askelikot on rekonstruoitu eri tavoin ja set and turn tehdään aina oikealle.

La Victoire
Ohje

Video

tiistai 10. huhtikuuta 2018

Belvidere Waltz

R. Pylen käsikirjoitus, 1822 (Hampshire Records Library, Winchester)

Alkuperäinen ohje
Chain figure 6 round with progressive waltz step: waltz whole poussette with sauteuse step and swing corners a la waltz.

Musiikki on valssirytminen (3/4)
Rakenne: AABBCC

Tanssitaan kolmen parin progressiolla. Tanssivuoroja on A:n ja B:n lisäksi myös C. A-, B- ja C-pari muodostavat kuutoset, kuten kahden parin progressiossa A- ja B-pari muodostaa nelikon. A-pari liikkuu solassa alas, B- ja C-parit ylös. B ja C vaihtuvat vuorokertauksin.

Tanssin nimi viitannee Belvederen palatsiin Itävallassa.

Solavalsseja voi tanssia modernilla valssiaskeleella. 1700-luvun lopussa kuitenkin tyypillinen etenevä askel olisi ollut kolmijakoinen fleuret, tai vaihtoehtoisesti vauhdikkaampi sauteuse-askel (demi-jétté ja kaksi kävelyaskelta), johon tanssin ohjekin viittaa.

Rekonstruktio

AA
Ketjukättely.

A-pari aloittaa vaihtamalla paikkaa keskenään, oikeat kädet. Sitten vasemmat kädet B-parille, oikeat C-parille. Muut parit jatkavat kättelyä sitä mukaa kun A-pari on kätellyt heidät. Aikaa on kaksi askelikkoa per ohitus. Kuvio päättyy kun kaikki ovat takaisin omilla paikoillaan, C-pari viimeisenä.

BB
Poussette.

At ja Bt ottavat omaa paria molemmista käsistä ja tanssivat myötäpäivään kääntyvän poussetten puolitoista kierrosta.

CC
Pyöriminen vastinparien kanssa.

Kaikki pyörivät viistosti omalla oikealla olevan tanssijan kanssa oikeista käsistä kiinni pitäen koko kierroksen. (A-herra pyörii C-daamin kanssa, B-herra A-daamin kanssa ja C-herra seuraavien kuutosten B-daamin kanssa. Solan ylimmäksi jäävä B-daami ja alin C-herra odottavat.) Sitten oman parin kanssa vasemmista käsistä kiinni pitäen koko kierros.

Sama toistetaan viistosti vasemmalla olevan tanssijan kanssa: pyörivät oikeista käsistä pitäen koko kierroksen (jolloin solan ylin B-herra ja alin C-daami odottavat). Sitten oman parin kanssa vasemmista käsistä kiinni pitäen koko kierros.

keskiviikko 21. helmikuuta 2018

Hunt The Squiril

The Dancing Master 1709

Solatanssi kolmen parin progressiolla.

Alkuperäinen ohje

The first Man Heys on the We. side, and the 1. Wo. Heys on the Men's side at the same time.; Then the 1. Man Heys on the Men's side, and the Wo. on the We. side, till they come into their own places.: Then the 1. cu. cross over and turn.; Then 2 2. cu. do the same.:
The 1. Man figures on the Men's side, his partner follows after him at the same time, then she slips into her own place.; The 1. Wo. cast off on the outside of the 3. Wo. and half Figures with the 3. and 2. We. her Partner follows her at the same time, then the Man slips into his own place.: Then the 1. cu. being at the top, the 1. Man changes over with the 2. Wo. and the 1. Wo. with the 2. Man, then Hands half round all four, then the 1. cu. being at the top cast off.; Then Right and Left quite round, and turn your Partner.:

 
Musiikki on jig-rytminen (6/4)

Rakenne: AABBBAABB


Tanssitaan kolmen parin progressiolla kuten esimerkiksi The Charity Boy. Yksi tanssin vuoro kestää poikkeuksellisesti musiikin kertauksineen kahdesti läpi, ja Dancing Master ohjeistaakin: Each Strain must be play'd twice over, to each Part of the Dance.
 
Hunt the Squiril on jäänyt historiaan The Spectator-julkaisun numerossa 67 toukokuulta 1711. Satiirinen teksti on valedokumentti toimitukseen lähetetyn kirjeen muodossa. Kirjeessä vanhempi herra kuvailee vierailuaan tyttärensä tanssimestarin, Monsieur Rigadoonin, järjestämissä tanssiaisissa. Kirjoittaja kertoo kuinka "ranskalaisia tansseja" seuraavat ryhmätanssit: "Among the rest, I observed one, which, I think, they call Hunt the Squirrel, in which while the Woman flies the Man pursues her; but as soon as she turns, he runs away, and she is obliged to follow." Tämä herättää moraalista närkästystä, joka syvenee pian: "They very often made use of a most impudent and lascivious Step called Setting, which I know not how to describe to you, but by telling you that it is the very reverse of Back to Back." Kauhistuksen sinetöi helman alta vilkkuvat nilkat, joten herra nappaa vastustelevan tyttärensä ja raahaa tämän väkisin kotiin.

A1 1 - 8 A-pari menee B-parin välistä ristiin tanssiakseen heinäkuvion. A-herra tanssii B- ja C-daamien kanssa, A-daami B- ja C-herrojen. Kaikki palaavat lopuksi alkuperäisille paikoilleen.

A2 1 - 8 Herrat ja daamit tanssivat heinäkuvion keskenään omilla puolillaan. Alkaa kuten ensimmäinen heinä, eli At lähtevät sisäkautta tekemään kuviota (kuitenkin tällä kertaa vaihtamatta puolia).

B1 1 - 4 A-pari vaihtaa puolia ja menee ulkokautta B-parin paikalle. Samaan aikaan B-pari siirtyy A-parin paikalle.
5 - 8 A-pari ojentaa toisilleen molemmat kädet ja pyörii puolitoista kierrosta.

B2 1 - 4 B-pari, A-parin paikalta, vaihtaa puolia ja menee ulkokautta B-paikalle. Samaan aikaan A-pari siirtyy takaisin omalle paikalleen.
5 - 8 B-pari ojentaa toisilleen molemmat kädet ja pyörii puolitoista kierrosta.

A1 1 - 8 A-herra cast off, pujottelee kahdeksikkokuvion B- ja C-herrojen ympäri. A-daami seuraa pariaan, mutta tultuaan uudestaan keskelle C- ja B-herrojen välistä (eli juuri ennen kuin A-herra palaa omalle paikalleen), meneekin itse alkuperäiselle paikalleen.

A2 1 - 8  A-daami cast off C-daamin alapuolelle, ja lähtee sieltä tekemään puolikkaan kahdeksikkokuvion B- ja C-daamien läpi. A-herra seuraa pariaan kiertämällä B- ja C-daamien takaa, menee omalle paikalleen C-daamin alapuolelta.

B1 1 - 2 A-herra ja B-daami vaihtavat paikkaa
3 - 4 A-daami ja b-herra vaihtavat paikkaa
5 - 6 Nelikossa piiri, pyörii puoli kierrosta
7 - 8 A-pari irrottaa käsiotteen ensin parista, sitten A-pari cast off B-parin paikalle ja B-pari lead up A-parin paikalle.

B2 1 - 4 A- ja B-parit kättelyheinää neliössä koko kierros.
5 - 8 Kaikki ojentavat parille molemmat kädet, pyörivät koko kierroksen.Demovideo

tiistai 20. helmikuuta 2018

Le Soleildieu

Ernest August Jayme: Recüeil de Contre Dances 1717

Solatanssi kahden parin progressiolla.

Musiikki on kuusijakoinen
Rakenne: AAB

A1
Kaikki ottavat naapuria kädestä ja
1 - 2 lähestyvät omaa paria ja
3 - 4 peruuttavat takaisin paikalleen (esim. pas de gavotte eteen ja taakse).
5 - 8 Kaikki pyörähtävät paikallaan, A-herra ja B-daami omalle vasemmalle, A-daami ja B-herra omalle oikealle (esim. kuusi demi-contretempsia ja assemblé).

A2
1 - 4 A-pari cast off ja lead up. Kaikki jäävät katsomaan naapuria (esim. neljä pas de bouréeta tai contretemps ja pas de bourée vuorotellen).
5 - 8 Herrat ojentavat toisilleen oikeat kädet, daamit toisilleen vasemmat. Pyörivät naapurin kanssa koko kierroksen ympäri. Kaikki jäävät katsomaan omaa paria (esim. kuusi demi-contretempsia ja assemblé).

B
A-pari ottaa toisiaan molemmista käsistä ja
1 - 2 laukkaa ylös (2 x chassé ja assemblé) ja
3 - 4 laukkaa alas (2 x chassé ja assemblé).
5 - 6 Irrottamatta käsiotetta A-pari laukkaa alas, B-parin väliin (2 x chassé ja assemblé).
7 - 8 A-pari irrottaa käsiotteen ja cast solan keskeltä B-parin paikalle. Samalla B-pari siirtyy A-parin paikalle (esim kaksi pas de bouréeta).

9 - 10 A-parin taputusleikki: Oikeat kädet, vasemmat kädet, omat yhteen
11 - 12 B-parin taputusleikki: Oikeat kädet, vasemmat kädet, omat yhteen

13 - 14 A-herra ja B-daami pas de rigaudon
15 - 16 B-herra ja A-daami pas de rigaudon

Tasajalkahyppyjä:
17 Herrat hyppää
18 Daamit hyppää
19 Herrat hyppää
20 Daamit hyppää

Demovideo