sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Prince George

The Dancing Master 1686 (Ranskalaistettu, pidempi versio löytyy myös Feuillet'n Recueil de Contredances'ta, 1706)

Alkuperäinen ohje
First man set to his own wo. and then take hands with the 2 man and turn round into his place, while the 1. and 2. wo. does the like, then the 1. cu. cross over into the 2. cu. place, then all four take hands and lead up abreast, then the 1. man cross over and go below the 2. man, while the 1. wo. goes below the 2. wo. and clap hands, then all four hands and go quite round. The other Couples do the same.

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: AAB

Rekonstruktio

A1
1-2 Balancét omaa paria kohti, oikea ja vasen
3-4 A-herra ja B-daami tarjoavat molemmat kätensä naapurille ja pyörivät kokonaisen kierroksen

A2
1-4 A-pari vaihtaa paikkaa ja kiertää ulkokautta B-parin takaa näiden väliin. Muodostuu rivi.

B
1 Kaikki ottavat rivissä käsistä kiinni ja lead up (1 fleuret)
2-4 A-pari menee etukautta ristiin (daamilla etuajo-oikeus) ja kiertää B-parin paikalle, kaikki taputtavat (musiikkin sopivin kohta on tahdin neljä iskulla 3; ja B-parihan on nyt lead upin johdosta A-parin paikalla)
5-8 Muodostuu piiri, joka pyörii kokonaisen kierroksen

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Le Pistolet

Rauol Auger Feuillet: Recüeil de contredances mises en chorégraphie 1706

Musiikki on tasajakoinen.
Rakenne: Läpisävelletty

Tanssi toimii kehäprogressiolla: Ensimmäinen pari aloittaa tanssin tanssimalla toistensa kanssa. Johtopari aktivoi muut parit ja lopettaa tanssimisen vasta päästyään solassa omalle paikalleen. Kukin pari tanssii niin pitkään, kunnes on solassa omalla lähtöpaikallaan.

1 - 4 Siding vasen (esim. pas de gavotte eteen ja taakse)
5 - 8 Siding oikea (esim. pas de gavotte eteen ja taakse)
9 - 10 Taputus (tahti), oikean jalan polkaisu (toinen tahti).
11 - 12 Pyörähdys paikallaan vastapäivään (esim. kaksi fleuret'tä)
13- 16 Paria käsistä kiinni pitäen puolitoista kierrosta myötäpäivään (esim. demi-contretempseilla)

Notaatiot: Library of Congress, Music Division: http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/
Vapaa teos.
Demovideo

Drottningens Anglais

Henes Kong. höghet Drotningens Anglois
24 kontradanser nedtecknade i Döderhultsvik, Småland (Anderson et al, ed. 1992)

Smoolannista löytyneen, 1800-luvun vaihteesta peräisin olevan tanssikirjan helmi.

Lähde: Folkmusikkommissionen fmk.musikverket.se/index.php 
Solatanssi kahden parin progressiolla.
Musiikki on tasajakoinen
Rakenne: AABB

A1
A- ja B-parit kääntyvät katsomaan toisiaan. Balancé oikealle, balancé vasemmalle. Pas de rigaudon. 

A2
Dos-a-dos vasemmalta, daamit keskenään ja herrat keskenään.

B1
A-pari lähtee promenadille alas solaa kahdeksan askelta, B-pari seuraa.

B2
Takaisin kahdeksan askelta B-pari edellä, A-pari seuraa. B-pari menee A-parin paikalle, A-pari jää B-parin paikalle.

Progressio on tapahtunut. Tanssi alkaa alusta uuden vastinparin kanssa.

Juice of Barley

Playford: The English Dancing Master 1686

Alkuperäinen ohje
The first Couple go back to back with their Partners, and the second Couple do the same at the same time.The first couple takes hands with his Partner, and turns her round, and the second Couple do the same at the same time.
The two women stand still, whilst the first man goes round about the second woman into the second man's place, and the second man goes round about the first woman into the first man's place. All clap hand. Then all four take hands and go quite round, the women doing the like.


Rekonstruktio

A-osa
1-2 dos-a-dos oman parin kanssa vasemmalta
3-4 oman parin kanssa ympäri kierros myötäpäivään käsistä kiinni pitäen

B-osa
5- Miehet kulkevat naisten välistä ristiin ja kiertävät daamin takaa vastakkaista kirjainta olevan herran paikalle
Taputus, piiri käsi kädessä koko kierros myötäpäivään
Naiset kulkevat herrojen välistä ristiin ja kiertävät herran takaa vastakkaista kirjainta olevan daamin paikalle
Taputus, piiri käsi kädessä koko kierros myötäpäivään

Tanssi alkaa alusta.

The Duke of Gloucester's March

Thomas Bray: Country Dances 1699

Alkuperäinen ohje 
The First Man and second Woman turn to their right Hand and move to the wall two or three steps, and close their feet; 1st. Wo. and 2d. Man each follow their own Partner at the the same time, and close their feet; then 1st. Wo. and 2d. Man turn both to the left Hand round and meet in the middle of the room with their backs to each other, the 1st. Man turns down to the left Hand, and takes his Wo. by both Hands, the 2d. Wo. turns up to the left Hand at the same time, and takes her Man by both Hands, then the 1st. Man puts his Wo. back, and the 2d. Wo. puts her Man back, 1st. cu. below, 2d. cu. above, then each Man changing with his own. The same thing again.: First Wo. casts off to the 2d. Man's place, and 2d. Man casts up to the 1st- Wo. place, the other cu. following their Partners, at the same time to each others place, the same thing back again, only the 1st. Man casts up into his own place as at the first, the 2d. Wo. casting down at the same time, the other cu. following them to their own places as at first. The 1st. Man and Wo. meet in the middle of the Room, the Man behind the Wo. and close their feet, the 2d. cu. do the same after them, 1st. cu. lead up and cast off, 2d. cu. lead up at the same time, and turn single from each other.: And so to the end.
Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: AABB


Rekonstruktio

A1
1 A-herra ja B-daami kääntyvät oikean kautta ja tanssivat pois parista (joko fleuret tai coupé - assemblé, "close their feet")
2 B-herra ja A-daami seuraavat pariaan
3 B-herra ja A-daami kääntyvät vasemman kautta, tanssivat solan keskelle ja kääntyvät oikean kautta seläkkäin
4 A-herra ja B-daami kääntyvät vasemman kautta ja tanssivat parinsa luokse, herrat tarjoavat daameille molemmat kädet
5-6 A-herra ja B-daami työntävät parinsa progressoiduille paikoille
7-8 Kaikki vaihtavat parin kanssa paikka myötäpäivään (meidän versiossa edelleen käsistä kiinni pitäen)

Parit ovat vaihtaneet paikkaa ja kaikki ovat improper

A2
1 B-herra ja A-daami kääntyvät vasemman kautta ja tanssivat pois parista (joko fleuret tai coupé - assemblé, "close their feet")
2 A-herra ja B-daami seuraavat pariaan
3 A-herra ja B-daami kääntyvät oikean kautta, tanssivat solan keskelle ja kääntyvät vasemman kautta seläkkäin
4 B-herra ja A-daami kääntyvät oikean kautta ja tanssivat parinsa luokse, herrat tarjoavat daameille molemmat kädet
5-6 B-herra ja A-daami työntävät parinsa alkuperäisille paikoille
7-8 Kaikki vaihtavat parin kanssa paikkaa vastapäivään (meidän versiossa edelleen käsistä kiinni pitäen)

Kaikki ovat alkuperäisillä paikoillaan

B1
1-4 A-daami tekee cast offin ja etenee herransa seuraamana B-herran paikalle samalla kun B-herra tekee cast upin daaminsa seuraamana ja etenee A-daamin paikalle. Kaikki päätyvät siis contrarynsä paikalle
5-8 A-herra tekee cast upin ja palaa omalle paikalleen daaminsa seuratessa samalla kun B-daami tekee cast offin ja palaa omalle paikalleen herransa seuratessa. Kaikki päätyvät omille paikoilleen

B2
1-2 A-pari tanssii solan keskelle, herra suoraan daaminsa taakse (fleuret ja coupé-assemblé)
3-4 B-pari tekee samoin. Solasta on muodostunut jono
5 Kaikki lead up
6-8 Kaikki cast off, A-pari tanssii pidemmän matkan ehtiäkseen B-parin paikalle ja B-parilla taas on aikaa pyörähtää ulkokautta ympäri

The Geud Man of Ballangigh

The Dancing Master 1696

Alkuperäinen ohje
The 1. cu. lead down between the 2. cu. and cast up into their own places, then the 1. Man take the 2. Man with his Right-hand lead thro' between the two We. and come into their own places. The 2. cu. lead up thro'  the 1. cu. and cast off in their own places and the 1. Wo. and 2. Wo. lead through between the two Men, and cast off into their own places. The 1. Man sett to the 2. Wo. then fall back and turn S. the 1. Wo do the like to the 2. Man, then all four hands half round, then sett to your Partners and change to your own sides.

Musiikki on jig-rytminen (6/4). Rakenne: AABB

Rekonstruktio

A1
1-2 A-pari lead down B-parin välistä
3-4 ja cast up omille paikoille
5-6 A-herra tarjoaa B-herralle oikean kätensä ja herrat lead daamien välistä
7-8 ja cast off omille paikoille

A2
1-2 B-pari lead up A-parin välistä
3-4 ja cast off omille paikoille
5-6 B-daami tarjoaa A-daamille oikean kätensä ja daamit lead herrojen välistä
7-8 ja cast off omille paikoille

B1
A-herra ja B-daami
1-2 balancét oikea ja vasen
3 peruutus (lyhyt sellainen, esim. pienin askelin fleuret tai demi-coupé)
4 pyörähdys paikallaan vasemman kautta
B-herra ja A-daami
5-8 tekevät saman

B2
1-4 muodustuu piiri, joka pyörii puoli kierrosta
5-6 balancét oikea ja vasen omalle parille
7-8 vaihdetaan parin kanssa paikkaa vasemmalta

Mr. Lane's Minuet

The Dancing Master 1695

Alkuperäinen ohje
The 1. man set to the 2. wo. and fall back, and both turn S. then the 1. wo set to the 2. man, and fall back and turn S.: The 1. cu. cross over and go the Figure through till they come into the 2. cu. place, then lead through the 3. cu. and cast up into the 2. cu. place.:
Musiikki on menuettirytminen (3/4). Rakenne: AABB

Rekonstruktio

A1
A-herra ja B-daami
1-2 lähestyvät toisiaan menuettiaskelikolla
3-4 balancét oikea ja vasen
5-6 peruuttavat paikalleen
7-8 pyörähdys paikallaan oikean kautta

A2
B-herra ja A-daami tekevät saman

B1
A-pari vaihtaa paikkaa ja kiertää contraryn selän takaa B-parin alapuolelle. Menevät keskeltä ristiin B-parin välistä (daamilla etuajo-oikeus), kiertävät lähtöpaikkansa kautta ja naapurin takaa B-parin paikalle. B-pari tanssii A-parin paikalle tahdeilla 7-8 (eli kun naapuri on kiertänyt hänen editseen).

B2
A-pari lead down solassa alapuolellaan olevan B-parin välistä ja cast up takaisin niille paikoille, joilta tähän kuvioon lähdettiin. Solan viimeinen A-pari kiertää tyhjää.