maanantai 29. huhtikuuta 2019

First Set of Quadrilles

Edward Payne: Payne's Quadrilles 1815
James Paine: Paine of Almacks Quadrilles 1815

Katrillisarja neljälle parille neliössä. Kuvio muodostetaan siten että ensimmäinen pari asettuu lähimmäs muusikoita, selkä présenceen. Heistä katsottuna oikealla on toinen pari, vastapäätä kolmas ja heistä vasemmalle neljäs. Kuvio täytetään tässä järjestyksessä.

1800-luvun alun katrillia tanssitaan etenevällä chassélla.

Le Pantalon

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: A BACA BACA
Tanssia johtavat ensin ensimmäinen ja kolmas pari, kertauksella toinen ja neljäs.

A
1 - 8 Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Chaîne anglaise
1 - 8 Ketjukättely neliössä.  Vastinparille oikea käsi, omalle vasen, vastinparille oikea, omalle vasen.

A
Balancé et les mains
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa

C
Chaîne des dames
1 - 8 Daamien kättely. Daamit vaihtavat paikkaa ojentaen oikeat kädet toisilleen, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa vieraan herran kanssa, vasemmat kädet. Daamit vaihtavat paikkaa uudestaan keskenään, oikeat kädet, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa oman parin kanssa, vasemmat kädet.

A
Demi-promenade et chaîne anglaise
1 - 4 Puolikas promenadi: eturistiote parin kanssa (vasen käsi vasempaan käteen, oikea oikeaan), herra johdattaa daamin vastapäiselle paikalle vastapäivään kiertäen.
5 - 8 Puolikas ketjukättely takaisin omalle paikalle: vastinparille oikea käsi, omalle vasen.

L'Eté

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABBA BBA BBA BBA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
En avant et traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

B
Balancé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé) ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa takaisin vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

A
Balancé et les mains
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa, rintamasuunta pariin päin: kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

La Poule

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: ABACA BACA BACA BACA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Traversé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra vaihtavat paikkaa, oikeat kädet koskettaen ja...
5 - 8 ...vaihtavat heti uudelleen paikkaa, nyt vasemmat kädet, jäävät kuvion keskelle irrottamatta käsiotetta. Ojentavat oikean käden parille joka tarttuu siihen omalle oikeallaan muodostaen nelirivin jossa tanssijat ovat vuorotellen eri suuntiin

A
Demi-balancé à quatre, demi-promenade
1 - 4 Nelirivissä neljä balancéta alkaen oikealle (huom. tanssijat katsovat eri suuntiin, kaikki aloittavat omalle oikealle), viimeisen balancén aikana rivin päät kääntyvät katsomaan samaan suuntaan parinsa kanssa.
5 - 8 Johtopari ja heidän vastinparinsa puolikas promenadi: eturistiote parin kanssa (vasen käsi vasempaan käteen, oikea oikeaan), herra johdattaa daamin vastapäiselle paikalle myötäpäivään kiertäen. Yksi pareista tekee tavanomaisen puolikkaan promenadin, joka kaartaa paikoilleen. Toinen pareista tekee promenadin melko suoraan ja kääntyy katsomaan kuviota.

C
En avant et dos-à-dos
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...tekevät dos-à-dos'n, palaten omalle paikalleen

A
En avant quatre et chaîne anglaise
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa etenevät kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...puolikas chaîne anglaise takaisin omalle paikalle: vastinparille oikea käsi, omalle vasen.

La Trenis

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABACDA BACDA BACDA BACDA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
Chaîne des dames
1 - 8 Daamien kättely. Daamit vaihtavat paikkaa ojentaen oikeat kädet toisilleen, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa vieraan herran kanssa, vasemmat kädet. Daamit vaihtavat paikkaa uudestaan keskenään, oikeat kädet, herrat pyörähtävät paikoillaan oikean kautta. Daamit vaihtavat paikkaa oman parin kanssa, vasemmat kädet.

A
Balancé et la main
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Oikean käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa

C
En avant deux  et la dame traverse
1 - 4 Johtopari etenee kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 menevät uudestaan keskelle, herra peruuttaa takaisin ja daami jatkaa eteenpäin päätyen vastapäisen herran vasemmalle puolelle

D
Les deux dames traversent
1 - 2 Johtoparin ja heidän vastinparinsa daamit menevät kumpikin kuvion toiselle puolelle, johtoparin herra lähtee etenemään suoraan eteenpäin.
3 - 4 Daamit vaihtavat puolia johtoparin paikalla, ohittaen vasemmalta (oikeat olat), johtoparin herra etenee vastapäisen herran luokse.
5 Daamit lähtevät takaisin kuvion poikki, nyt eri puolilla; johtoparin herra lähtee peruuttamaan paikalleen.
6 Daamit tervehtivät toisiaan pienellä niiauksella kuvion keskellä; johtoparin herra peruuttaa edelleen (mahdollisesti daamien välistä).
7 - 8 Daamit palaavat omille paikoilleen, ohittaen oikealta (vasemmat olat); johtoparin herra peruuttaa paikalleen.

A
Balancé et la main
1 - 4 Rintamasuunta kohti omaa paria, kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Oikean käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

La Pastourelle

Musiikki on tasajakoinen. Rakenne: ABACDA BACDA BACDA BACDA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

B
En avant deux et la dame traverse
1 - 4 Johtopari etenee kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 menevät uudestaan keskelle, herra peruuttaa takaisin ja daami jatkaa eteenpäin päätyen vastapäisen herran vasemmalle puolelle

C
En avant trois
1 - 4 Vastinparin herra ottaa kumpaakin vieressään olevaa daamia kädessä, ja he tanssivat kolmirivissä eteenpäin ja peruuttavat takaisin
5 - 8 Kolmirivi uudelleen eteen ja taakse

D
Le cavalier seul
Johtoparin herra tanssii yksin. Hän joko improvisoi tai tanssii eteen ja taakse, kuten kolmirivi edellä.

A
Rond et chaîne anglaise
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa muodostavat piirin, joka tanssii myötäpäivään puoli kierrosta. Herrat johdattavat parinsa suoraan piiristä vastakkaisille paikoille.
5 - 8 Puoli kierrosta ketjukättelyä takaisin omille paikoille: vastinparille oikea, omalle vasen käsi.


La Finale

Musiikki on kuusijakoinen. Rakenne: AABCDEA  ABCDEA  ABCDEA ABCDEAA
Tanssia johtaa vuorollaan jokainen daami, ensimmäinen ensimmäisen kertauksen, kolmas daami toisen kertauksen, toinen daami kolmannen ja neljäs daami neljännen.

A
Johdanto, jonka aikana tervehditään sekä kuviota että omaa paria.

A
Chassé croisé et re-chassé
Kaikki vaihtavat parinsa kanssa paikkaa kylki edellä, herrat takaa ja daamit edestä (chassé, jeté assemblé), kaksi balancéta. Kaikki palaavat kylki edellä omalle paikalle, herrat edelleen takaa (chassé, jeté assemblé) ja kaksi balancéta kohti omaa paria.

Seuraavaksi johtopari ja heidän vastinparinsa tanssivat L'Étén kuvion läpi seuraavan 24 tahdin aikana, eli:

B
En avant et traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra lähestyvät toisiaan kuvion keskelle, peruuttavat takaisin ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

C
Balancé et re-traversé
1 - 4 Johtodaami ja vastapäinen herra kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé) ja...
5 - 8 ...vaihtavat paikkaa takaisin vasemmalta puolelta, kääntyvät katsomaan kuvioon päin.

D
Balancé et les mains
1 - 4 Johtopari ja heidän vastinparinsa, rintamasuunta pariin päin: kylki edellä oikealle (chassé, jeté assemblé) ja takaisin vasemmalle (chassé, jeté assemblé).
5 - 8 Kahden käden pyörintä myötäpäivään parin kanssa.

E
Moulinet des dames
Kaikkien daamien tähti:
1 - 4 Oikeat kädet, suunnan vaihto
5 - 8 Vasemmat kädet, ei pureta kuviota

A
Demi-balancé à huit et tour de main
1 - 4 Daamit, edelleen vasemmat kädet yhdessä, tarttuvat oikealla kädellä parinsa oikeaan käteen. Herrat katsovat nyt eri suuntaan kuin daamit. Kaikki neljä balancéta, alkaen oikealle.
5 - 8 Moulinet puretaan mutta irrottamatta käsiotetta parin kanssa kaikki menevät pyörien myötäpäivään omille paikoille.

ABCDEA (x3)
Seuraavilla kerroilla tanssia johtavat vuorollaan 3., 2. ja 4. daami: chassé croisée, L'Étén kuvio, daamien moulinet ja parin kanssa paikoilleen.

A
Kun jokainen daami on johtanut kuvion kerran, tanssitaan lopuksi vielä alun chassé croisé.