tiistai 2. tammikuuta 2018

L'Adonis

L'Adonis, contre-danse nouvelle
Alexis Bacquoy-Guédon (n. 1780)

Musiikki on kuusijakoinen.
Rakenne: AABBCCDD (x 9)

Bacquoy-Guédon oli tanssin ja musiikin monitoimimies, jonka teoria musiikin oppimisesta korvakuulolta on alansa klassikko. Hän oli myös tuottelias koreografi, mutta L'Adonis on ainut hänen omalla, kokeellisella notaatiollaan säilynyt tanssi. Notaatio on melko tarkka ja kertoo mitä askelikkoja kuuluu käyttää, mutta ei kuitenkaan kummalla jalalla ne tulisi aloittaa. Tanssi on säännöllinen kotiljonki neljälle parille neliössä; notaatiossa jokainen tanssija on numeroitu erikseen lukemisen helpottamiseksi. Rekonstruktiossa kuitenkin käytetään termejä  "A-parit" (selkä tai kasvot uphalliin) ja "B-parit" (kylki uphalliin) ja näiden paikat ovat "A-paikka" kuvion "päädyissä" ja "B-paikka" kuvion "sivuilla".

Rekonstruktio

Notaatiossa kuvataan ajan tavan mukaisesti kotiljongin ensimmäinen säkeistö ja kertosäe. Voidaan hyvällä syyllä olettaa että tanssiin kuuluvat myös kotiljongin muut säkeistöt, eli tanssi jatkuu seuraavilla säkeistöillä joiden jälkeen toistetaan sama kertosäe.

AA
Säkeistö, joista ensimmäinen on piiri: Balancé oikea ja vasen (joiden aikana kaikki ottavat käsistä kiinni ja muodostuu piiri), pas de rigaudon oikea. Piiri pyörii myötäpäivään puoli kierrosta (kuusi demi-contretempsia ja assemblé). Uudestaan balancé oikea ja vasen, pas de rigaudon oikea, piiri pyörii takaisin vastapäivään. Seuraavilla kertauksilla tanssittaisiin muut säkeistöt (tyypillisesti: yhden käden pyörintä parin kanssa, molemmat kädet parin kanssa, naisten tähti, miesten tähti, naisten piiri, miesten piiri, allemande parin kanssa, kaikkien piiri).

B1
1 - 4 Kaikki vaihtavat parin kanssa paikkaa, naiset menevät kuviossa sisä-, miehet ulkokautta. Miehet kääntyvät aluksi (cast), naiset lopuksi, kaikilla askelikkona contretemps + assemblé. Kaikki pas de rigaudon, tasajalkahypyllä miehet kääntyvät neljäsosakierroksen oikealle.

5 - 8 Kaikki kättelevät ketjussa kaksi vaihtoa (vasen käsi, oikea käsi). Askelikkona demicontretemps x 6 ja assemblé; assemblélla kaikki kääntyvät katsomaan kuvion keskelle. Kukaan ei ole oman parinsa kanssa, ja A- ja B-parit ovat toistensa paikoilla.

B2
1 - 4 B-parit, jotka ovat nyt A-paikalla, eroavat siten että he lähtevät kylki edellä kohti neliön nurkkia (2 x chassé + assemblé). A-parit, jotka ovat nyt B-paikalla, eroavat siten että he kaartavat lähimmälle A-paikalle, B-parien väliin (contretemps + assemblé, assemblélla käännös katsomaan kuvion keskelle). Muodostuu kaksi vastakkaista riviä. Kaikki pas de rigaudon.

5 - 8 Rivit lähestyvät toisiaan (contretemps + assemblé). Rivien keskipaikat peruuttavat (contretemps + assemblé). Päätypaikat pas de rigaudon, tasajalkahypyllä kaikki kääntyvät puoli kierrosta, miehet omalle vasemmalle, naiset omalle oikealle.

C1
Neliö eli carré:
1 - 4  Kaikki liikkuvat kylki edellä, B-paikoilta kohti kuvion keskustaa, A-paikoilta kohti kuvion nurkkia (chassé x 2 + assemblé). Sitten kaikki jatkavat rintamasuunnan mukaan eteenpäin (contretemps + assemblé). Jokainen tanssija on kulkenut kaksi sivua pienessä neliössä.

5 - 8 Neliö jatkuu: A-paikoilta kohti kuvion nurkkia ja B-paikoilta kohti keskustaa. Kaikki kylki edellä (chassé x 2 + assemblé). Assemblélla kaikki kääntyvät: ulkonurkissa neljäsosakierros (naiset oikealle, miehet vasemmalle), kuvion keskellä kahdeksasoskierros siten että katsoo diagonaalissa kohti nurkkaa. Neliö loppuun: Kaikki kaartavat (contretemps + assemblé): ulkonurkista B-paikoille, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskelle ja keskeltä A-paikoille, assemblé kääntää seläkkäin katsomaan kohti ulkonurkkaa.

C2
Neliö toistetaan, kaikki palaavat samaa reittiä takaisin: 
1 - 4 Ensin B-paikoilta ulkonurkkiin ja A-paikoilta keskelle kylki edellä (chassé x 2 + assemblé) ja sitten suoraan eteenpäin keskeltä B-paikoille ja nurkista A-paikoille (contretemps + assemblé). Jokainen tanssija on kulkenut takaisin kaksi sivua pienessä neliössä.

5 - 8 Neliö jatkuu: A-paikoilta keskelle, B-paikoilta nurkkaan (chassé x 2 + assemblé). Assemblélla kaikki kääntyvät: ulkonurkissa neljäsosakierros (miehet oikealle, naiset vasemmalle), kuvion keskellä kahdeksasoskierros siten että katsoo diagonaalissa kohti nurkkaa. Kaikki kaartavat (contretemps + assemblé) neliön viimeisen sivun, assemblé kääntää kaikki katsomaan kuvion keskelle.

D1
1 - 4 Paria molemmista käsistä kiinni, kaikki kuvion keskelle kylki edellä (chassé x 2 +  assemblé). Miehet peruuttavat diagonaalissa ulkonurkkiin (contretemps + assemblé), naiset pas de rigaudon.

 5 - 8 Naiset oikean käden tähti, pyörii puoli kierrosta, päätyvät alkuperäisille paikoille (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskustaan). Miehet balancé oikea ja vasen, kylki edellä sille paikalle josta lähti edelliseen kuvioon (chassé x 2 + assemblé).

D2
1 - 4 Kaikki senhetkisen parin kanssa dos-à-dos, ensin ohittaen oikeat olat (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblélla naiset kääntyvät neljäsosakierroksen kohti kuvion keskipistettä).

5 - 8 Miehet vasemman käden tähti, pyörii puoli kierrosta, päätyvät alkuperäisille paikoille (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskustaan). Naiset balancé oikea ja vasen, kylki edellä alkuperäiselle paikalle (chassé x 2 + assemblé).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti